Menu

Ado-Icarus

ADO Icarus vzw heeft als missie mensen die een ondersteuningsnood hebben de kans te geven om zelfstandig te leven. Dat doen we al meer dan 25 jaar. Wij vinden dat iedereen z’n leven moet kunnen invullen zoals hij dat wil. Voor onze cliënten, voornamelijk personen met een ernstige lichamelijke beperking betekent dat in de eerste plaats individueel wonen, evt. samen met hun gezin. Wij zorgen voor de nodige assistentie en begeleiding en voorkomen zo dat deze personen tegen hun zin naar een voorziening moeten.

zelfstandige woningen met ADL-assistentie 24h/24h: Mensen die gebruik maken van onze 24/24u-permanentie beschikken over een volledig aangepaste woning en kunnen op ieder moment, dag en nacht, beroep doen op onze assistenten. Al onze aangepaste huizen en appartementen liggen bovendien in een cluster van twaalf tot vijftien woningen verspreid in een gewone woonwijk.

Niet iedere persoon met een beperking heeft nood aan een 24/24u-ondersteuning. Heel wat mensen voelen zich voldoende gesteund als ze beroep kunnen doen op 'ondersteuning op afspraak'.

Bij ondersteuning op afspraak kan de cliënt op voorhand doorgeven op welke dagen en uren hij een assistent nodig heeft. Deze kan hem helpen bij zeer uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot samen naar de winkel gaan, op daguitstap, enz. De ondersteuning wordt ofwel verleend door één (of meerdere) vaste assistent(en) ofwel door een assistent uit de poule, die op dat moment beschikbaar is.

Voor mensen die nog geen persoonsvolgend budget hebben, biedt ADO Icarus Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan. De begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan: De organisatie van het huishouden, Het budget, De administratie, De werksituatie, Leren zelfstandig wonen, Relaties, De opvoeding van de kinderen.

Openstaande plaatsen

 • Woonondersteuning kort: nvt
 • Woonondersteuning lang: 1
  zelfstandige ADL-woning met permanentie 24h/24h
 • Dagondersteuning: nvt
 • Praktische ondersteuning: Op aanvraag
  steeds plaats voor personen met PVB
 • Individuele ondersteuning: op aanvraag
  Met PVB (ondersteuning op afspraak) of zonder PVB (RTH begeleiding)
 • Outreach: nvt