Menu

Begeleid Wonen Hopperank

Hopperank geeft begeleiding aan zelfstandig wonende, volwassen personen met een beperking. Enerzijds is Hopperank erkend als Vergunde zorgaanbieder voor personen met een PVB (persoonsvolgend budget)en anderzijds als dienst voor RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp).

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: nvt
  • Woonondersteuning lang: nvt
  • Dagondersteuning: nvt
  • Praktische ondersteuning: nvt
  • Individuele ondersteuning: 2
    Op aanvraag altijd open plaatsen voor personen met een PVB
  • Outreach: op aanvraag