Menu

Begeleid Wonen Pajottenland vzw

Onze dienst biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen via een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan personen met (vermoeden van) een handicap.

Onze dienst is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

We hebben altijd open plaatsen voor een persoon met een PVF en dit voor dagondersteuning, outreach, kortdurende begeleiding en individuele ondersteuning.

Openstaande plaatsen

  • Dagondersteuning: 3
    Altijd plaats voor personen met een PVF
  • Praktische ondersteuning: 3
    Altijd plaats voor personen met een PVF
  • Individuele ondersteuning: 3
    Altijd open plaatsen voor personen met een PVF