Menu

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) is een ambulant diagnostisch centrum voor kinderen (tot en met 6 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Sinds eind 2010 heeft het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van UZ Leuven een antennepunt in Limburg. Het is een samenwerkingsverband tussen UZ Leuven, Jessaziekenhuis Hasselt en ZOL Genk.

Openstaande plaatsen