Menu

De Dorpel

Vzw De Dorpel is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) met een aanbod RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening). Ook zijn we vergunde zorgaanbieder voor ondersteuning aan personen met een handicap die met een Persoonsvolgend Budget wensen zorg in te kopen (Persoonsvolgende Financiering). Daarnaast zijn we ook contactpunt DOP (Dienst Ondersteuningsplan).

Openstaande plaatsen