Menu

De Okkernoot

De Okkernoot is een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder. De Okkernoot biedt activiteiten, begeleiding en verblijf. Onze doelgroep bestaat uit personen met autismespectrumstoornissen (ASS) en / of een verstandelijke beperking. Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen zijn welkom.

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: 2
  • Woonondersteuning lang: 6
    Op dit moment hebben we 6 open plaatsen in Denderwindeke: 5 in onze nieuwbouw (verdeeld over drie verschillende leefgroepen) en 1 in onze pastorie
  • Dagondersteuning: 3
  • Praktische ondersteuning: 2
  • Individuele ondersteuning: 3
  • Outreach: 1