Menu

De Okkernoot

De Okkernoot is een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder. De Okkernoot biedt activiteiten, begeleiding en verblijf. Onze doelgroep bestaat uit personen met autismespectrumstoornissen (ASS) en / of een verstandelijke beperking. Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen zijn welkom.

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: 2
  • Woonondersteuning lang: 18
    Op dit moment hebben we 14 open plaatsen in Halle (8 kamers en 6 studio's) in een nieuw op te richten groep en 1 open plaats in een reeds bestaande leefgroep. Daarnaast zijn er momenteel 3 open plaatsen in Denderwindeke, waarvan 1 in onze Pastorij, 1 in een reguliere leefgroep in onze nieuwbouw en 1 in onze GES-groep, eveneens in onze nieuwbouw.
  • Dagondersteuning: 3
  • Praktische ondersteuning: 2
  • Individuele ondersteuning: 3
  • Outreach: 1