Menu

De Okkernoot

De Okkernoot is een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder. De Okkernoot biedt activiteiten, begeleiding en verblijf. Onze doelgroep bestaat uit personen met autismespectrumstoornissen (ASS) en / of een verstandelijke beperking. Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen zijn welkom.

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: 2
  • Woonondersteuning lang: 1
    Op dit moment hebben we 1 open plaatsen in onze vestiging te Vollezele. Het gaat hier om een plaats in een kleine leefgroep die zich situeert op het gelijkvloers. Voorwaarden tot opname zijn het beschikken over een PVB en het hebben van een matige tot ernstige verstandelijke, al dan niet in combinatie met een autistische en/of psychische, beperking.
  • Dagondersteuning: 9
    Op dit moment zijn er mogelijkheden om in onze kortopvang of onze leefgroepen aan te sluiten voor dagondersteuning. Vanaf mei 2023 kunnen we bovendien de mogelijkheid tot dagondersteuning in ons stationsgebouw te Herne aanbieden.
  • Praktische ondersteuning: 2
  • Individuele ondersteuning: 1
  • Outreach: 1