Menu

Eigen Thuis vzw

Eigen Thuis vzw is een organisatie in Grimbergen die ondersteunig biedt op maat van personen met een beperking of chronische ziekte. Eigen Thuis is erkend als vergunde zorgaanbieder door het VAPH. Onze visie en waarden staan voorop in alle elementen van onze werking: betrokkenheid, zelfbeschikking, respect, privacy, dienstverlening op maat, overleg en integratie!

Globale zorgondersteuning staat voor zorg voor de totale persoon, in al zijn levensdomeinen: gezondheid en psychisch welbevinden, wonen en leven, zelfredzaamheid, dagbesteding, sociaal netwerk en zingeving.
Voor elke zorgvraag proberen we een antwoord te bieden binnen één van onze vier ondersteuningspakketten: intensieve woonondersteuning, dagondersteuning, logeren of mobiele assistentie en begeleiding (Mabe). Onze dienst aangepast vervoer (DAV) biedt antwoord op vragen rond mobiliteit.

Vanaf 20 juni 2020 zijn er twee open plaatsen in woonondersteuning. Je kan -in een rolstoeltoegankelijke en aangepaste woonomgeving- je eigen studio betrekken en inrichten en er 7 dagen op 7 en 24u op 24u beroep doen op assistentie en begeleiding.
In dagondersteuning zijn meerdere plaatsen beschikbaar. Je kan er op weekdagen terecht tussen 8u en 17u30 en ook beroep doen op assistentie. Je kan gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of Niet-Rechtstreeks Toegankelijke hulp (N-RTH). Heb je een vraag, kom gerust eens langs!
Wil je even komen logeren en wil je weten welke de beschikbare data zijn: neem contact op en vraag naar onze sociale dienst.

Openstaande plaatsen

 • Woonondersteuning kort: Logeren: op aanvraag
  Ook mogelijk zonder PVF-budget. Voor data die nog vrij zijn: neem contact op.
 • Woonondersteuning lang: op aanvraag
  29 studio's voor woonondersteuning - open plaatsen telefonisch te bevragen op 02/269.60.06. Voor woonondersteuning kan iedereen zijn studio zelf inrichten. We bieden ondersteuning bij gezondheid en psychisch welbevinden, dagbesteding, sociaal netwerk, zelfredzaamheid, zingeving en wonen en leven; we voorzien een permanentie 7 op 7, 24u op 24u.
 • Dagondersteuning: Meerdere
  Ook mogelijk zonder PVF-budget. Alle weekdagen van 8u tot 17u. Halve dagen of volle dagen, één of meerdere per week mogelijk.
 • Praktische ondersteuning: Op aanvraag
 • Individuele ondersteuning: Mobiele assistentie op aanvraag
  Ook mogelijk zonder PVF-budget. Contact Mobiele Assistentie: 02/270.94.36 of info@dav-grimbergen.net.