Menu

Huize Terloo

OC Huize Terloo is een multi functioneel centrum waar 61 kinderen en jongeren verblijven en 60 medewerkers werken om de jongeren op elk moment de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. We bieden in onze voorziening verblijf, dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding en dagbesteding aan. Deze ondersteuningsvormen kunnen worden gecombineerd en door ze soepel in te zetten trachten we de gepaste ondersteuning te bieden op elk moment aan de jongere en zijn gezin. Daarnaast voorzien wij ook in crisisopvang in samenwerking met het crisismeldpunt Vlaams Brabant.

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: 2
    We bieden crisisopvang aan voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 3 en 25 jaar.
  • Woonondersteuning lang: 4
    De open plaatsen in onze verblijfsfunctie situeren zich in de leefgroepen voor meisjes tussen 3 en 25 jaar, voor jongens tussen 3 en 14 jaar.
  • Dagondersteuning: 8 jongeren voor halve dagen
    In onze dagbesteding bieden we tussen 9u en 16u ondersteuning als het op school even niet meer lukt. Kan voor halve of volle dagen.