Menu

Levenslust

VZW Levenslust is een vrijzinnige humanistische organisatie met een pluralistische invalshoek. We ondersteunen jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. We bieden Buitengewoon Lager Onderwijs (BuBaO), Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO) en ondersteuning vanuit een Multi-Functioneel Centrum (MFC). We zoeken voor elke jongere de beste individuele benadering, aangepast aan zijn of haar noden. Diversiteit is verrijkend.

Openstaande plaatsen