Menu

Ons Tehuis Brabant

Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. We beschikken over 9 woningen en een dagcentrum op onze hoofdcampus aan de Perksesteenweg te Kampenhout.

We zijn hierin gezegend met een ruim domein, omringd door natuur en bos. Voor onze meer zelfstandige cliënten beschikken we ook nog over een inclusieve woning te Kampenhout, Zuurhage genaamd.

Wonen in OTB

“Zich thuis voelen” heeft alles te maken met een klimaat van veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Dit kan in comfortabele en huiselijke woningen, aangepast aan de behoeften van de cliënt. Een thuis is de basis van waaruit men de wereld en zichzelf kan exploreren, waar ruimte is om te leren en te experimenteren. In de woningen werken we met het systeem van aandachtsbegeleiding. Iedere bewoner krijgt een aandachtsbegeleider toegewezen. De aandachtsbegeleider is de belangenbehartiger van de bewoner en houdt - in dialoog met zijn bewoner - zicht op diens vragen, noden en verlangens (bv. aankopen, kamerinrichting, kapper, budget, vakanties, ontspanning, etc.).

Werken in OTB

Ons dagcentrum biedt zinvolle dagbesteding op maat voor zijn bewoners en de externe cliënten."Maatwerk" staat voor werk aansluitend bij de interesses, de vaardigheden, het begripsvermogen, de emotionele ontwikkeling en de levensgeschiedenis van onze cliënten. Met het oog op differentiatie hebben we verschillende pijlers afgelijnd: een zijnsplek, beleving, vorming, arbeid en productie, industrieel-repetitief werk, begeleid werken en artistieke expressie.

Openstaande plaatsen

  • Woonondersteuning kort: Op aanvraag
  • Woonondersteuning lang: Op aanvraag
  • Dagondersteuning: Op aanvraag
  • Praktische ondersteuning: Op aanvraag
  • Individuele ondersteuning: Op aanvraag
  • Outreach: Op aanvraag