Menu

Alles verandert, niets wijzigt.

Alles verandert, niets wijzigt.

Alles verandert, niets wijzigt.

Door de start van Persoonsvolgende financiering is de subsidiëring van de zorg voor personen met een beperking fundamenteel gewijzigd. Mocht u hierover vragen hebben kunt u steeds bij één van de deelnemende partners terecht voor bv. vragen over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wat er niet gewijzigd is, is de dienstverlening door de partners van het ROG. Zij zijn nog steeds bereid om samen de best mogelijke oplossing te zoeken voor een persoon met een beperking. Aarzel dan ook niet om met één van onze partners contact op te nemen. Ieder lid van het ROG zal u, indien zij geen antwoord vinden op u vraag naar ondersteuning minstens de juiste weg kunnen wijzen.

U kunt ook met Puzzel contact opnemen betreffende vragen over handicap op het nummer: 0800/15045.

Terug naar overzicht