Menu

Individuele ondersteuning

Meerderjarigen

Deze begeleiding kan zowel aan huis als op de dienst gebeuren. Sommige diensten organiseren ook groepsbijeenkomsten voor personen met een beperking zoals praatgroepen, traininggroepen,…

Bent u op zoek naar een psycho-sociale begeleiding of hulp bij de organisatie van uw huishouden, leren zelfstandig wonen, sociale administratie, ...? dan kunt hiervoor bij deze diensten terecht.

  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, maximum 36 begeleidingen per kalenderjaar. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.
  • Wie nood heeft aan een intensere begeleiding kan beroep doen op een Persoonsvolgend budget, aan te vragen bij het VAPH

Minderjarigen

Opvoedingsondersteuning voor uw kinderen, ontwikkelingsstimulering, … . Deze begeleidingen kunnen zowel aan huis als op de dienst gebeuren.

Sommige vaardigheden worden ook in groep aangeleerd of er worden praatgroepen georganiseerd.