Menu

Praktische hulp

Meerderjarigen:

Bent u op zoek naar praktische hulp, assistentie van iemand bij het koken, om u te verplaatsen, om u aan te kleden ...?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen bij het VAPH.

Minderjarigen:

Bent u op zoek naar praktische hulp, assistentie van iemand bij het koken, om u te verplaatsen, om u aan te kleden ...?

Het PAB-budget is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een PAB-budget moet u aanvragen bij het VAPH.