Menu

Woon­ondersteuning

Meerderjarigen en minderjarigen:

Bent u op zoek naar opvang tijdens de nacht? Of hebt u intensieve ondersteuning nodig om alleen of in groep te wonen?

Deze woonondersteuning kan zowel voor korte periodes (bv WE) als voor langere duur.

Voor wie af en toe nood heeft aan een overnachting is er rechtstreeks toegankelijke hulp (maximum 61 nachten per jaar). Meerderjarigen die nood hebben aan intensievere woonondersteuning kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH. Minderjarigen doen een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort.